Dyra våre

Kuene

På gården har vi kjøttfe/ammedyr. Kalvene blir normalt født sent på vinteren/ tidlig sommer og går sammen med mødrene sine til sen høst/vinter. Dyra er krysninger mellom flere forskjellige raser, mens avlsoksen er ren Aberdeen Angus.

Geiter

I August 2006 flyttet Tuppen (f. mai 2006) til gården. Hun er av rasen afrikanske dverggeit. Hun er godt vant til mennesker og roper når hun ikke får oppmerksomhet. I 2015 flyttet også Odin, Frigg (f 2013) og Sarah (f 2014) hit.

Hestene

Bianca (f 1986) er gårdens fjordhest.

Pamira(f.2000) er en shetlandsponni som flyttet hit i 2004.

Begge hestene er innridde og innkjørte.

Sauen

Sauen Babette (f.2005)og er av rasen Dalasau.

Høner

Vi har 9 høner og 1 hane.

1 grå Orpington, 2 maraner, 4 blandingsrase, 2 Australorps og 1 dvergkochin.

Kaninene

Vi har for tiden 4 kaniner. Hermelin/løvehodekaninen Kanin Kanon overtok vi i 2004 og 28.august 2005 fikk hun et kull hvor datteren ble værende igjen. I tillegg har vi 2 gutter som er avkom etter disse to.

Minigris

Oskar er født 15.April 2013 og stortrives med alle som vil prate med han.


Katter

Vi har tre katter, Jentepusen f.2000, Guri og Malla f.2013.


Kuene
Kuene
Bianca
Bianca
Høner
Høner
Pus
Pus
Tuppen
Tuppen
Oskar
Oskar
Khaki Campbell
Khaki Campbell
Pamira
Pamira
Frigg
Frigg
Sarah
Sarah
Odin
Odin
Guri og Malla
Guri og Malla
Ronny - australorps
Ronny - australorps
Khaki Campbell
Khaki Campbell
Sofie
Sofie
Kontakt
Kråkere Gård
Østveien 173
3145 Tjøme


Mob: 97548404

E-post:
krakeregard@online.no