Dyra våre

Kuene

På gården har vi kjøttfe/ammedyr. Dyra er krysninger mellom flere forskjellige raser, mens avlsoksen er ren Aberdeen Angus.

 

Geiter

I August 2006 flyttet Tuppen (f. mai 2006) til gården. Hun er av rasen afrikanske dverggeit. Hun er godt vant til mennesker og roper når hun ikke får oppmerksomhet. I 2015 flyttet også Odin(f 2013) og Sarah (f 2014) hit.

 

Minigris

Sofie, født juni 2015.

 

Katter

Vi har to katter,  Guri og Malla f.2013.

 

Høner og ender