Dyra våre

Kuene

På gården har vi kjøttfe/ammedyr. Dyra er krysninger mellom flere forskjellige raser, mens avlsoksen er ren Aberdeen Angus.


Geiter

I August 2006 flyttet Tuppen (f. mai 2006) til gården. Hun er av rasen afrikanske dverggeit. Hun er godt vant til mennesker og roper når hun ikke får oppmerksomhet. I 2015 flyttet også Odin, Frigg (f 2013) og Sarah (f 2014) hit.


Hestene

Bianca (f 1986) er gårdens fjordhest.

Pamira(f.2000) er en shetlandsponni som flyttet hit i 2004.

Begge hestene er innridde og innkjørte.


Minigris

Oskar er født 15.April 2013 og stortrives med alle som vil prate med han. Han bor sammen med Sofie, født juni 2015.


Katter

Vi har tre katter, Jentepusen f.2000, Guri og Malla f.2013.


Høner og ender