Historikk

Det er få opplysninger om gården fra middelalderen og dette gir oss grunn til å tro at den i denne perioden tilhørte brukerne. Første bruker vi kjenner navnet til het Reiar. Han eide gården i 1528.

Fra ca. 1650 til 1724 var det leilendinger som drev gården. Da fikk brukerne kjøpt den og den har siden vært "selveiergods". Fra slutten av 1700-tallet fram til 1932 var det Backe-familien som eide og drev gården.

Denne tiden omfatter seilskutetiden og Backe-familien var eiere og medeiere i mange seilskuter. Det var rundt 1920 gården fikk sitt nåværende utseende med sveiserpreg. Carl Fredrik Herlofson kjøpte Kråkere i 1932 sammen med to andre redere for å skaffe tømmer til flensedekk på hvalkokeriene. Hans nevø Herlof Herlofson overtok i 1935.

Etter hans død i 1965 ble det dannet et sameie av hans søsken. I denne tiden ble jordene forpaktet bort og bygningene ble utsatt for forfall. Herlof Herlofsons niese Vera overtok driften i 1983 og hele eiendommen i 1989, og har fram til idag forsøkt å restaurere og bygge opp gården til en moderne driftsenhet og samtidig bevare sveiser-preget slik gården var rundt 1920. Det originale hovedhuset (bildet under) ble utsatt for brann etter krigen og måtte rives. Et lignende tømmerhus ble plukket ned på Brøtsø og satt opp der det gamle huset stod. Veras sønn, Dag Sveinung, forpaktet jordene fra 2003, og tok over gården i 2010.