Om gården

Jordbruket

Gården har ca. 100 mål innmark og leier til like mye areal rundt om på Tjøme.
Fôrproduksjon.

Gården driver med ammekuproduksjon på hobbybasis. Vi har også minigriser, dverggeit, ender, høns og katter.

 

 

 

Skogen og utmarken

Ca. 800 mål. Det er både bar- og rik lauvskog.
Flott turterreng med skogsstier.

 

 

 

 

 

Sjø/fiske

Sjøen har vært en viktig del av gårdens næringsgrunnlag. Særlig i tidligere tider.
Mange båter og seilskuter har tilhørt brukerne og har i perioder vært grunnlaget til hovedinntekten på gården.

Nå har fritidsbruken av sjøen overtatt.

Den flotte skjærgården på Tjømes østside, som nå har blitt nasjonalpark,  er fantastisk!