Om gården

Jordbruket

Gården har ca. 100 mål innmark og leier til like mye areal rundt om på Tjøme.
Fôrproduksjon.

Gården driver med ammekuproduksjon på hobbybasis og har ca 15 årskyr, rundt 12 kalver og ungdyr. Vi har også en fjordhest, en shetlandsponni, minigriser, dverggeiter, kaniner, ender, forskjellige høneraser og katter.

Skogen og utmarken

Ca. 800 mål. Det er både bar- og rik lauvskog.
Flott turterreng med skogsstier.


Sjø/fiske

Sjøen har vært en viktig del av gårdens næringsgrunnlag. Særlig i tidligere tider.
Mange båter og seilskuter har tilhørt brukerne og har i perioder vært grunnlaget til hovedinntekten på gården.

Nå har fritidsbruken av sjøen overtatt.

Fremdeles kan man få gode fangster av både fisk og skalldyr.
Den flotte skjærgården på Tjømes østside er fantastisk!